Vernisáž

Dne 12.12.2015 proběhla vernisáž výstavy s tvůrci uměleckého projektu se sociálním přesahem v prostorách vlakového nádraží v České Třebové (podchod, kudy se jde k nástupištím).

Fotogalerie z versnisáže


Tisková zpráva

pdf    |   docx

 
Občanské sdružení Pontopolis

Pozvánka na vernisáž

 

Jsme odlišní? Zdánlivě

Výstava velkoformátových fotografií je na obzoru. Uvidíte fotografie lidí žijících v České Třebové a lidí z vyloučené lokality Borek, která patří mezi největší v Pardubickém kraji. Jde nám o hledání podobného, vlastností, které mají v sobě všichni, bez ohledu na to, jestli patří mezi menšinovou nebo většinovou společnost.

Je to touha po štěstí, stejně jako touha milovat (své děti, partnery a blízké) a být milován. Lačnění po tom, být přijímán. Mít právo na důstojné zacházení a život, mít možnost vychovat své potomky tak, aby se mohli smysluplně uplatnit ve společnosti a životě.

Více...
right
 
Občanské sdružení Pontopolis

Foto: Jan Odstrčil

 
right
 

Video

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
 
 
 
right
 

Fotogalerie

popis

Změna pohledu je akt vůle / Sdílení vytváří hodnoty

popis

Svět není černobílý

popis

Pochopit sebe a poznat druhé / Lidskost spojuje

popis

Den za dnem proti xenofobii / Společně ve společnosti

popis

Černá a bílá jsou na okraji barevného spektra...

popis

Bez předsudků po krůčcích / Soužitím a vzájemností tvořit

popis
popis
popis
popis
popis
popis
 
 
 

Záštitu či patronát nad projektem převzali:

popis

Tomáš Halík

duchovní a profesor Univerzity Karlovy

Rád přijímám patronát nad akcí, která podporuje dobrou, potřebnou, ušlechtilou věc formou originálního nápadu. Máme-li se naučit žít společně v demokratické, spravedlivé a otevřené společnosti, potřebujeme nejprve sejmout brýle předsudků a dívat se vzájemně do tváří a do očí, číst v nich také utrpení a posilovat schopnost vžít se do druhých, vidět svět aspoň na chvíli také očima těch druhých, uvědomit si, jaké by to bylo, kdybychom se narodili ve zcela jiném prostředí ... Ježíš odpověděl na otázku: Kdo (všechno) je můj bližní? překvapivě: Starej se o to, aby ses ty naučil být bližním, být blízko každému člověku v nouzi.

popis

Ondřej Liška

bývalý ministr školství

Nejtěžší je prolamovat neviditelné bariéry. Zdi lze zbourat, masky strhat, přes  propast postavit most. Ale neviditelné zdi mezi námi jsou nejodolnější. Sestávají z  našich předsudků, malé schopnosti představit si jiný svět. Proto je mi ctí, že mohu podpořit tento projekt, neboť se snaží nečekanou a přitom zcela přirozenou cestou přemostit tyto neviditelné propasti mezi romskými a neromskými občany. Je to to  nejmenší, co můžeme společně pro lepší soužití Romů i většinové společnosti udělat.

popis

Olga Sommerová

filmová dokumentaristka

Jsem přesvědčena, že působením uměleckého projevu docílíme většího úspěchu na cestě k osvětě společnosti, než všemi vládními prohlášeními o toleranci k jinakosti našeho světa. Na předsudečné postoje společnosti nejlépe zapůsobíme emocemi, ovšem jen v pravdivé službě demokracii a humanitě.

popis

Daniel Pešta

výtvarný umělec

Dovoluji si převzít osobní patronát nad projektem Ode zdi/ Ke zdi, který bude prezentován v podobě velkoformátových interaktivních fotografií. Projekt se zabývá stále aktuální tematikou xenofobie v ČR, poukazuje na nutnost řešení protiromské otázky, ale i rasismu obecně. Právě tento způsob občanských a uměleckých aktivit je jedna z důležitých forem, jak dát najevo přítomnost těchto společenských problémů, jak upozornit širokou veřejnost na tento fenomén, jak apelovat na politickou garnituru k řešení těchto otázek.

 
 
 

O nás

popis

Helena Marie Hendrych
/kurátorka

popis

Jan Odstrčil
/fotograf a umělecký garant

popis

Tereza Jiroušková
/produkční


Autor námětu, Rado Hübl.

Chcete-li s námi něco sdílet, kontaktujte nás na adrese:
odezdi@pontopolis.cz